Regels en Voorwaarden

Klimvereniging Borger

Algemene regels

• Leden van de Klimvereniging mogen gebruik maken van het aanwezig materieel van de klimschuur.
Bij onzorgvuldig gebruik wordt eventuele schade aan de gebruiker doorbelast.

• De klimwand is bedoeld als oefenwand. Houd hier rekening mee en gebruik de wand niet als speeltoestel.

• Tijdens de klimavonden van de vereniging is het niet toegestaan om gebruik te maken van de overige activiteiten faciliteiten

• In de klimhal mag niet gerookt worden.

Veiligheidsregels in de klimschuur

• Klimmers moeten altijd gezekerd zijn

• Klimmers mogen geen alcohol drinken en/of gedronken hebben wanneer ze klimmen of zekeren

• Klimmers moeten instructie gehad hebben zodat ze zichzelf en anderen kunnen zekeren.

• Veiligheidsinstructies van de instructeurs dienen altijd opgevolgd te worden.

Toegangsregeling

• Op de woensdagavond is de klimschuur gereserveerd voor leden, introducés en individuele klimmers

• Het bestuur van de Klimvereniging zijn bevoegd bezoekers die in strijd met de algemene voorwaarden, veiligheidsregels of het huishoudelijk reglement handelen te verwijderen. Bij herhaling kan tot uitsluiting besloten worden, zonder restitutie van de contributie.

• Het bestuur heeft het recht om frauderende leden uit te sluiten zonder restitutie van de contributie.

Buiten activiteiten

• Tijdens buiten activiteiten georganiseerd door en/of voor leden van de Klimvereniging dienen de aanwijzingen van de instructeurs ten alle tijden te worden opgevolgd.

• Tijdens buiten activiteiten georganiseerd door en/of voor leden van de Klimvereniging is het niet toegestaan om alcohol en/of drugs te gebruiken.

Aansprakelijkheid

• Het klimmen is geheel voor eigen risico. De Klimschuur, STAK en de Klimvereniging zijn niet aansprakelijk voor welke vorm van schade dan ook.

• De Klimschuur, STAK en de Klimvereniging zijn niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van, in de klimschuur, gedeponeerde materialen.

• De bezoeker bepaalt zelf of hij in de juiste conditie is en of voldoende verzekerd is ter zake van ongeval of ziekte en neemt daarvoor aansprakelijkheid op zich. Bij twijfel heeft het bestuur van de Klimvereniging het recht tot het ontzeggen van de toegang tot de klimwand.